Inovativni program podrške

U oviru Sajma J=DNAKI 24. 10. 2019. God Mreža IZ KRUGA – Srbija je  predstavila  program podrške za žene sa invaliditetom pod nazivom “PATRONAŽA ZA DOSTOJANSTVENU BUDUĆNOST”: Inovativni koncept podrške ženama sa invaliditetom u riziku od partnerskog/porodinog nasilja

Zašto ovaj program?

  • Žene sa invaliditetom se ne prepoznaju kao posebno osetljiva grupa korisnika, pogotovu kaad je u pitanju porodično i partnersko nasilje,
  • Ne postoje dostupni socijalni servisi u skladu sa njihovim potrebama,

Neki pokazatelji položaja žena sa invaliditetom:

a)Nakon razvoda često ne dobijaju starateljstvo nad  decom/podaci iz prakse/,

b)Češće nego muškarci izložene su postupku za oduzimanje poslovne sposobnosti,

  1. c) Ni jedan par gde je žena sa invaliditetom nije usvojila dete,
  2. d) Ni jedna Sigurna kuća nije athitektonski dostupna niti ima srvise podrške za žene sa invaliditetom

Program podrške ženama sa invaliditetom koje su u riziku ili trpe partnersko i porodično nasilje je inovativni koncept podrške koji ima dva osnovna cilja:

Da osnaži žene sa invaliditetom da prepoznaju nasilje u kome žive i da nauče da se aktivno bore za svoje pravo na dostojanstven život bez nasilja,

Da obezbedi direktnu podršku ženi sa invaliitetom da nakon udaljavanja nasilnika i izricanja zaštitnih mera može da ostane u svom domu i da samostlano brine o sebi i deci.

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp