Proteklog vikenda organizacija ,,Iz Kruga… Beograd” održala je prvi od dva treninga na temu ,,Prava žena sa invaliditetom – od života do politike”. Seminar u trajanju od tri dana (20. – 22. decembra) realizovan je uz podršku UN Women, a u cilju jačanja kapaciteta ženskih organizacija za promociju važnosti političkih, ekonomskih, socijalnih i zdravstvenih prava žena sa invaliditetom. * U skladu sa novonastalom situacijom, obaveštavamo vas da ćemo se pridržavati rada od kuće. Možete nas kontaktirati putem mejla office@izkruga.org, društvenih mreža ili putem telefona 0603448045, 0600555258. * Organizacije IZ KRUGA – Beograd i FemPlatz sprovode analizu uticaja mera uvedenih tokom COVID-19 epidemije na socijalna i ekonomska prava žena sa invaliditetom u Srbiji. Želimo da utvrdimo najveće izazove sa kojima su se suočavale žene sa invaliditetom i sistemske propuste kako bismo donosiocima odluka uputile preporuke za otklanjanje sličnih problema u budućnosti.

Organizacija IzKruga

Poboljšanje društvenog položaja žena sa invaliditetom na teritoriji Srbije i ostvarenje ljudskog prava na život bez nasilja i diskriminacije.

Organizacija IzKruga

„… IZ KRUGA – Beograd“ je organizacija koja je osnovana 1997. sa ciljem da pomogne osobama sa invaliditetom, a pre svega ženama koje trpe neki od oblika nasilja i diskriminacije, kroz psihološku i besplatnu advokatsku pomoć. Naše aktivistkinje su kako žene sa invaliditetom tako i žene bez invaliditeta. Korisnice su nam sve žene sa invaliditetom bez obzira na vrstu i stepen invalidnosti. Primarni cilj je podrška ženama sa invaliditetom zbog njihove višestruke diskriminacije.

ČLANICE MREŽA

Promovisanje ravnopravnosti polova i osnaživanje žena je od suštinskog značaja za postizanje međunarodno dogovorenih ciljeva razvoja.
Žene i devojke sa invaliditetom doživljavaju dvostruku diskriminaciju, što ih stavlja u veći rizik rodno zasnovanog nasilja, seksualnog zlostavljanja, zanemarivanja, zlostavljanja i eksploatacije!

Vi imate
PRAVO NA RAZLIČITOST
PRAVO NA ŽIVOT BEZ NASILJA
PRAVO NA ŽIVOT BEZ DISKRIMINACIJE
PRAVO NA ŠKOLOVANJE
PRAVO NA ZAPOŠLJAVANJE
PRAVO NA IZBOR
PRAVO NA LJUBAV I SEKSUALNOST
PRAVO NA PORODICU
PRAVO NA ŠKOLOVANJE
PRAVO NA RAĐANJE I USVAJANJE

Vi imate
PRAVO NA RAZLIČITOST
PRAVO NA ŽIVOT BEZ NASILJA
PRAVO NA ŽIVOT BEZ DISKRIMINACIJE
PRAVO NA ŠKOLOVANJE
PRAVO NA ZAPOŠLJAVANJE
PRAVO NA IZBOR
PRAVO NA LJUBAV I SEKSUALNOST
PRAVO NA PORODICU
PRAVO NA ŠKOLOVANJE
PRAVO NA RAĐANJE I USVAJANJE

Vi imate
PRAVO NA RAZLIČITOST
PRAVO NA ŽIVOT BEZ NASILJA
PRAVO NA ŽIVOT BEZ DISKRIMINACIJE
PRAVO NA ŠKOLOVANJE
PRAVO NA ZAPOŠLJAVANJE
PRAVO NA IZBOR
PRAVO NA LJUBAV I SEKSUALNOST
PRAVO NA PORODICU
PRAVO NA ŠKOLOVANJE
PRAVO NA RAĐANJE I USVAJANJE

Projekti

Dobra dela stvaraju heroje

Heroji se ne rađaju, već to postaju zahvaljujući svojim delima u životu. Da bi to postali, dovoljna su mala, ali dobra dela – jer veličinu

Kampanja “Za sve nas zajedno”

Preventivni ginekološki pregledi su jedini način ranog otkrivanja raka grlića materice. Dostupnost ovih pregleda nije za sve žene isti. Žene sa invaliditetom nemaju iste mogućnosti

Projekti

Dobra dela stvaraju heroje

Heroji se ne rađaju, već to postaju zahvaljujući svojim delima u životu. Da bi to postali, dovoljna su mala, ali dobra dela – jer veličinu

Naši prijatelji

Naši prijatelji