Naša MISIJA

Poboljšanje društvenog položaja žena sa invaliditetom na teritoriji Srbije i ostvarenje ljudskog prava na život bez nasilja i diskriminacije.

Dođite i upoznajte nas

Podrška i osnaživanje žena sa invaliditetom i njihovih porodica u situacijama nasilja i diskriminacije. Zaštita prava žena sa invaliditetom. Podizanje društvene sveti o položaju i višestrukoj diskriminaciji žena sa invaliditetom.

„… IZ KRUGA – Beograd“ od svog osnivanja pruža psihološku i pravnu pomoć ženama, deci sa invaliditetom i njihovim majkama koje su izložene nasilju, diskriminaciji i izolaciji.

Od osnivanja 1997. Do danas, na naš sos telefon je primljeno preko 5 000 poziva žena sa invaliditetom ili članova njihovih porodica koje su prijavile da su preživele neke oblike psihičkog, fizičkog ili seksualnog nasilja i tražile psihološku ili pravnu pomoć.

Prema nažem iskustvu najčešća mesta gde se naslije dešava su porodica, rehabilitacioni centri, i institucije u kojima su smešteni žene i deca sa invaliditetom. Počinioci nasilja su najčešće roditelji, muževi, partneri, braća, rođaci. Počinioci u institucijama su medicinsko i tehničko osoblje. U najvećem broju slučajeva, nasilnici su oni od čije pomoći i podrške zavise žene sa invaliditetom.

Fizička slabost prouzrokovana vrstom invaliditeta čini žene još ranjivijim i „idealnim“ žrtvama nasilja.

Žene ideca sa teškoćama u tazvoju su u posebno teškoj situaciji.

Žena nije kriva ako ima invaliditet. Potražite podršku kad vam je potrebna i objasnite na koji način vam možemo pružiti podršku. Otvoreno govorite o svojim potrebama jer je to način da vas neko upozna.Ne stidite se sebe. Svaka žena sa invaliditetom je vredna. Budite svesni svojih granica ali i sposobnosti.Ne dozvolite da vas sažaljevaju. Ne sažaljevajte sebe. Pažljivo slušajte druge i tražite da drugi slušaju vas. Iskustvo svake žene je jednako vredno.

DOĐITE ILI NAS POZOVITE

Vi imate:

PRAVO NA RAZLIČITOST
PRAVO NA ŽIVOT BEZ NASILJA
PRAVO NA ŽIVOT BEZ DISKRIMINACIJE
PRAVO NA ŠKOLOVANJE
PRAVO NA ZAPOŠLJAVANJE
PRAVO NA IZBOR
PRAVO NA LJUBAV I SEKSUALNOST
PRAVO NA PORODICU
PRAVO NA ŠKOLOVANJE
PRAVO NA RAĐANJE I USVAJANJE