“Živimo u svetu stvaranim po meri idealnog ljudskog bića. Sve što je drugačije i različito, što se ne uklapa u kalupe i šeme, smatra se manje vrednim, nesavršenim i treba biti izolovano i odbačeno. Svi mi, koji smo „nesavršeni“ pokušavamo da se nekako uklopimo u svet „savršenih“, menjajući ga lagano prema mogućnostima, pitajući se ko je izmislio kriterijume za savršenstvo”.

Lepojka Čarević Mitanovski

Promenimo svet zajedno! Da bi bili ravnopravni građani u svojoj lokalnoj zajednici, osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama neophodna je podrška društva. Međutim, nema raspoloživih podataka o uslugama podrške u lokalnim  zajednicama, ko ih pruža, da li kvalitet zadovoljava potrebe korisnika i koje vrste podrške su još neophodne? Popunite predloženu aplikaciju informacijama iz svoje sredine. To će nam pomoći da unapredimo usluge podrške za osobe sa invaliditetom, da uvedemo nove servise podrške i da donosioci odluka saznaju potrebe svojih građana i građanki sa invaliditetom.

Upitnik o potrebama

Ovaj upitnik služi za prepoznavanje potreba osoba sa invaliditetom, a sa ciljem da utvrdimo na koji način bismo mogli da Vas podržimo, kako biste mogli  da realizujete svoje ciljeve, kao i da se osnažite za samostalan život.

Step 1 of 3