Kampanja “Za sve nas zajedno”

Preventivni ginekološki pregledi su jedini način ranog otkrivanja raka grlića materice. Dostupnost ovih pregleda nije za sve žene isti. Žene sa invaliditetom nemaju iste mogućnosti kao žene bez invaliditeta, zbog arhitektonskih barijera kao i zbog medicinske opreme koja nije odgovarajuća.
Po podacima “…IZ KRUGA – Beograd” samo 250 žena sa invaliditetom je imalo mogućnost da bude pregledano prvi put i to u Ginekološkoj klinici Narodni front, jer su domovi zdravlja nedodstupni.
Zbog toga je “…IZ KRUGA – Beograd” tokom 2010. realizovala projekat pod nazivom “Za sve nas zajedno”, koji je imao za cilj, sa jedne strane podizanje svesti društvene zajednice o pravu žena sa invaliditetom na jednaku dostupnost primarnoj zdravstvenoj i ginekološkoj zaštiti, a sa druge strane na lobiranje gradske vlasti da u budžet Grada Beograda isplaniraju sredstva za kupovinu četiri hidraulične ginekološke stolice za domove zdravlja na Vračaru, Paliluli, Savskom Vencu i Novom Beogradu. Time su i žene sa invaliditetom dobile mogućnost da sa ostalim ženama, ravnopravno mogu da izvrše sve ginekološke preglede.
U okviru kampanje, koju je podržao Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) i Ministarstvo zdravlja RS, napravljen je TV SPOT koji daje značajan doprinos u borbi za očuvanje ginekološkog zdravlja svih žena, među kojima su i žene sa invaliditetom.
Pored četiri doma zdravlja u Beogradu, hidraulične gineekološke stolice su već kupljene u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, Kraljevu, Bačkoj Topoli, Užicu i Starom Gradu.
Zbog jednakog prava na zdravstvenu zaštitu i uslugama koje su definisane u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, pozivamo sve zainteresovane strane na saradnju da i druge domove zdravlja u Srbiji učinimo dostupnim za sve građane i građanke, bez obzira da li imaju invaliditet ili ne.

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp