POZIV ZA UČEŠĆE NA „AKADEMIJI LIDERSTVA ZA ŽENE SA INVALIDITETOM”

Poštovane,

Sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo da učestvujete na prvoj liderskoj akademiji u Srbiji pod nazivom „Akademija liderstva za žene sa invaliditetom“. Lidersku akademiju organizuje organizacija Mreža ,,… IZ KRUGA” – Srbija, uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena – UN Women, a u cilju jačanja ličnih i profesionalnih kompetencija žena sa invaliditetom.

Krajnji cilj Akademije je povećani broj mladih žena sa invaliditetom, aktivistkinja iz različitih gradova u Srbiji, koje imaju znanjа i veštinе da utiču na javne politike na polju ženskih ljudskih prava. Još jedan cilj ove Akademije je stvaranje prve Mreže žena sa invaliditetom u Srbiji – aktivistkinja za ženska ljudska prava.

Na Akademiju liderstva za žene sa invaliditetom moći će da se upiše najviše 20 polaznica, žena i devojaka sa invaliditetom. Akademija će se održati u periodu od 23. avgusta do 31. oktobra 2021. godine.

Sve aktivnosti će biti realizovane kroz koordinirane onlajn treninge sa sledećim tematskim modulima:

1)         Petodnevna sesija za upoznavanje sa bazičnim računarskim veštinama neophodnim za dalji rad, za polaznice kojima je ovakva obuka potrebna;

2)         Petodnevna sesija za podizanje nivoa znanja i svesti o pravima žena sa invaliditetom i diskriminaciji;

3)         Petodnevna sesija za podizanje nivoa znanja i svesti o višestrukoj diskriminaciji u svetlu ljudskih prava;

4)         Petodnevna sesija za rad na asertivnosti i samopouzdanju (psihološkom jačanju);

5)         Petodnevna sesija za rad na veštinama samozastupanja (javni nastup i predstavljanje svojih veština) u kombinaciji sa psihološkom podrškom u izgradnji samopouzdanja;

6)         Petodnevna sesija za opšte organizacione i menadžerske veštine, sa posebnim fokusom na veštinama pregovaranja;

7)         Petodnevna sesija o strateškom marketingu i planiranju i upravljanju ljudskim resursima;

8)         Petodnevna sesija o pisanju predloga projekata;

9)         Petodnevna sesija o prikupljanju sredstava i komunikaciji sa potencijalnim donatorima;

10)       Petodnevna završna sesija na kojoj ćemo se baviti svim prethodno nvedenim temama i na kojoj će biti omogućene pojedinačne sesije trenera/ica i učesnica.

Završni događaj na kome će biti predstavljeni rezultati polaznica „Akademije liderstva za žene sa invaliditetom“, u vidu završnih diplomskih radova, biće organizovan 17. novembra 2021. godine u Beogradu, uz poštovanje svih bezbednosnih mera protiv širenja virusa Covid 19.

Za sve polaznice Liderske akademije biće obezbeđeni tableti i mobilni internet.

Uz ovaj poziv šaljemo Vam i formular Prijemnog upitnika.

Popunjeni Prijavni formular i Vaš CV, treba da dostavite najkasnije do 31. jula 2021. godine na e-mail: mreza@izkruga.org

Preuzmite formular ovde

Srdačan pozdrav,
Tim Mreže ,,…IZ KRUGA” – Srbija

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp